CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. TỔNG QUAN

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này áp dụng cho trang web tại địa chỉ chillcocktail.com của Công ty Goody Group dành riêng cho khách hàng sử dụng và tham gia chương trình “MỞ TỤ ĐẦU NĂM – TA-RÓT CHILL”.

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này trước khi tham gia chương trình vì nó chứa những thông tin quan trọng giúp bạn hiểu các thông lệ của chúng tôi về bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

  1. DỮ LIỆU THU THẬP VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân, như được mô tả bên dưới, khi bạn sử dụng các dịch vụ tại trang Web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân này để vận hành, cung cấp, cải thiện, tùy chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị các dịch vụ của chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn không thể sử dụng một số dịch vụ trên trang Web của chúng tôi.

Chúng tôi đã xác định Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập, mục đích sử dụng Dữ liệu Cá nhân và thời hạn chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn như sau:

2.1. Bảo trì và tối ưu hóa trang Website của chúng tôi:

Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, trang Web nào, tên máy tính của bạn và loại trình duyệt internet, nhấp chuột và lượt xem. Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để bảo trì và phân tích trang Web của chúng tôi và giải quyết các vấn đề về hiệu suất, để cải thiện tính khả dụng và bảo mật trang Web khỏi các vấn đề về gian lận (ví dụ: trong trường hợp cố gắng đăng ký và tham gia Chương trình được thực hiện khi không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký được thực hiện bởi các cá nhân dưới 18 tuổi). Phân tích cũng cho phép chúng tôi kiểm tra xem quy trình đăng ký quá trình trải nghiệm có hoạt động hiệu quả không để chúng tôi có thể cải thiện, nếu có thể.

2.2. Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn tham gia các hoạt động nghiên cứu như: khảo sát, thử nghiệm, hội thảo, nhóm tập trung và các hoạt động nghiên cứu khác. Tùy thuộc vào hoạt động nghiên cứu, chúng tôi sẽ thu thập các bộ Dữ liệu cá nhân khác nhau. Chúng tôi sẽ luôn thông báo trước cho bạn về hoạt động nghiên cứu Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi sẽ thu thập và với mục đích gì.

2.3. Bạn có thể luôn từ chối nhận bản tin hoặc Email của chúng tôi và bạn có thể không đồng ý việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân này vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, có thể là quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình tới khách hàng và khách truy cập trang Web, cho phép chúng tôi thu hút nhiều khách hàng hơn, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và tài trợ cho trang Web của chúng tôi (thông qua quảng cáo trực tuyến).

2.4. Mục đích báo cáo chiến lược.

Tất cả Dữ liệu Cá nhân được thu thập được sử dụng bởi nhãn hàng Chill Cocktail để tạo các báo cáo chiến lược tổng hợp, xác định các cơ hội và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không xử lý bất kỳ Danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt nào về bạn (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng hoặc triết học, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe hoặc dữ liệu sinh trắc học của bạn), cũng như chúng tôi không xử lý bất kỳ thông tin nào về kết án và tội phạm hình sự. Ngoài ra, Dữ liệu Cá nhân cũng sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài quy định tại Chính sách này nếu bạn chưa được thông báo rõ ràng về các mục đích này và / hoặc đã được yêu cầu đồng ý trước.

  1. ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn Dữ liệu Cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu cần biết để thực hiện công việc.

Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua mạng internet có thể không hoàn toàn an toàn và bạn cũng cần lưu ý rằng bảo mật thông tin phụ thuộc một phần vào bảo mật của máy tính bạn sử dụng và bảo mật bạn sử dụng để bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu, vì vậy hãy cẩn thận để bảo vệ thông tin này.

Trang Web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang Web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp vào các liên kết đó hoặc cho phép các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang Web, plugin hoặc ứng dụng của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tuyên bố quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo bảo mật quyền riêng tư của mọi trang Web bạn truy cập và dịch vụ / ứng dụng của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

  1. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Trang Web này không dành cho những người sử dụng dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp để sử dụng các sản phẩm được đề cập). Chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các cá nhân dưới 18 tuổi.

  1. CẬP NHẬT

Chúng tôi sẽ rà soát lại và cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang Web của chúng tôi và sẽ được thông báo cho bạn trong khoảng thời gian phù hợp.

  1. LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc khiếu nại về Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này hoặc về việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể gọi đến hotline 1900 633315.

Scroll to Top